Tác giả: quangphuoc00

BỚT NGỌT DÙM, ÍT NGỌT HƠN… !!???

Đó là câu hỏi hầu hết "người thân" trung niên nhắc đến khi đặt hàng HX. Vậy tại sao mứt lại phải ngọt? Bớt đường thì có tốt hơn chăng?
Read more

Một số thông tin “Người thân” cần biết

Một số thông tin cơ bản "người thân" nên xem qua trước khi đặt hàng HX.
Read more