Quả Bánh Cốm

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: 15 hộp bánh cốm 150gr, 200gr, 300gr, 500gr