Showing all 11 results

Đèn Cầy Gia Tiên

Trọng lượng: Tùy yêu cầu

Thành Phần: 1 cặp đèn cầy

Mướn Quả, Khăn trùm, Khay Trầu Rượu

Trọng lượng: Tùy yêu cầu

Thành Phần: 6 quả, 6 khăn, 1 khay trầu rượu

Quả Bánh Champagne

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: 15 hộp bánh champagne.

Quả Bánh Cốm

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: 15 hộp bánh cốm 150gr, 200gr, 300gr, 500gr

Quả Bánh Kem

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: Bánh kem 3 tấc

Quả Bánh Phu Thê (Xu Xê)

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: Bánh tạo hình ngôi sao (tùy chọn), 85 bánh phu thê hoặc 105 cái.

Quả Gà

Trọng lượng: 1-3kg

Thành Phần: Gà nguyên con

Quả Trái Cây

Trọng lượng: 3-5kg

Thành Phần: Ngũ quả tùy theo mùa

Quả Xôi

Trọng lượng: 4-5kg

Thành Phần: Xôi hình trái tim

Rượu Cặp

Trọng lượng: Tùy yêu cầu

Thành Phần: 1 cặp rượu

Trà Cặp

Trọng lượng: Tùy yêu cầu

Thành Phần: 1 cặp trà