Quả Bánh Champagne

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: 15 hộp bánh champagne.