Mứt Tắc Trái (Tròn)

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Tắc, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng