Showing 1–18 of 110 results

Bánh Dẻo Cốm Đậu Xanh 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, cốm dẹp, đậu xanh, lòng đỏ trứng vịt muối, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Cốm Đậu Xanh Chay

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, cốm dẹp, đậu xanh, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Dừa Sữa 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, dừa bào, sữa đặc, lòng đỏ trứng vịt muối, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Dừa Sữa Chay 250gr

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, dừa bào, sữa đặc, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, đậu xanh, lòng đỏ trứng vịt muối, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Đậu Xanh 100gr

Trọng lượng: 100gr

Thành Phần: bột mì, đậu xanh, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Đậu Xanh Chay

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, đậu xanh, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, đậu xanh, sầu riêng, lòng đỏ trứng vịt muối, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Đậu Xanh Sầu Riêng Chay

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, đậu xanh, sầu riêng, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Khoai Môn 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, khoai môn, lòng đỏ trứng vịt muối, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Khoai Môn Chay

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, khoai môn, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Sen 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, hạt sen, lòng đỏ trứng vịt muối, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Sen Nhuyễn Chay

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, hạt sen, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Sen Trần Chay

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, hạt sen, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, lạp xưởng, xá xíu, lòng đỏ trứng vịt muối, hạt sen, hạt dưa, mứt bí, mè, hạt điều, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Thập Cẩm 100gr

Trọng lượng: 100gr

Thành Phần: bột mì, gà quay, jambon, hạt sen, hạt dưa, mứt bí, mè, hạt điều, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Thập Cẩm Chay

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, hạt sen, hạt dưa, mứt bí, mè, hạt điều, đường cát trắng, nước.

Bánh Dẻo Thập Cẩm Gà Quay Jambon 1 Trứng

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: bột mì, gà quay, jambon, lòng đỏ trứng vịt muối, hạt sen, hạt dưa, mứt bí, mè, hạt điều, đường cát trắng, nước.