Mứt Mãng Cầu

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Mãng cầu, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng