Mứt Me Cay (Ớt)

240,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, ớt, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng