Tag: methaicay

Showing 1–18 of 75 results

Chà Là Nguyên Cành

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Chà Là Nguyên Cành

HSD: 3 tháng

Hạnh Nhân Bơ Nguyên Vỏ Mỹ

300,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Hạnh Nhân.

HSD: 3 tháng

Hạt Bí

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Bí.

HSD: 3 tháng

Hạt Chia Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Chia

HSD: 3 tháng

Hạt Dẻ Cười Mỹ

420,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Dẻ.

HSD: 3 tháng

Hạt Dưa Lớn

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Dưa Lớn.

HSD: 3 tháng

Hạt Dưa Nhỏ

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Dưa Nhỏ.

HSD: 3 tháng

Hạt Điều Lụa

330,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Điều.

HSD: 3 tháng

Hạt Điều Nguyên

370,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Điều.

HSD: 3 tháng

Hạt Hạnh Nhân Lột Vỏ Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Hạnh Nhân.

HSD: 3 tháng

Hạt Hồ Đào Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Hồ Đào

HSD: 3 tháng

Hạt Hồ Đào Nhân

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Nhân Hạt Hồ Đào

HSD: 3 tháng

Hạt Hướng Dương

120,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Hướng Dương.

HSD: 3 tháng

Hạt Macca Lột Vỏ Úc

750,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Macca

HSD: 3 tháng

Hạt Macca Nguyên Vỏ Úc

320,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Macca

HSD: 3 tháng

Hạt Macca Nhân Nữa

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Nhân Hạt Macca

HSD: 3 tháng

Hạt Óc Chó Lột Vỏ Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Óc Chó

HSD: 3 tháng

Hạt Óc Chó Nguyên Vỏ Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Óc Chó

HSD: 3 tháng