Hạt Dưa Lớn

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Dưa Lớn.

HSD: 3 tháng