Mứt Gừng Dẻo Đặc Biệt

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Gừng củ, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng