Hạt Điều Nguyên

370,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Điều.

HSD: 3 tháng