Mứt Gừng Củ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Gừng củ, đường cát trắng.