Mứt Me Sấy

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng