Hạnh Nhân Bơ Nguyên Vỏ Mỹ

300,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Hạnh Nhân.

HSD: 3 tháng