Mứt Thơm (Khóm)

260,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Thơm (khóm), đường cát trắng.

HSD: 3 tháng