Chà Là Nguyên Cành

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Chà Là Nguyên Cành

HSD: 3 tháng