Hạt Hướng Dương

120,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Hướng Dương.

HSD: 3 tháng