Hạt Bí

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Bí.

HSD: 3 tháng