Mướn Quả, Khăn trùm, Khay Trầu Rượu

Trọng lượng: Tùy yêu cầu

Thành Phần: 6 quả, 6 khăn, 1 khay trầu rượu