Quả Gà

Trọng lượng: 1-3kg

Thành Phần: Gà nguyên con