Quả Bánh Kem

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: Bánh kem 3 tấc