Quả Xôi

Trọng lượng: 4-5kg

Thành Phần: Xôi hình trái tim