Quả Bánh Phu Thê (Xu Xê)

Trọng lượng: 2-3kg

Thành Phần: Bánh tạo hình ngôi sao (tùy chọn), 85 bánh phu thê hoặc 105 cái.