Tag: omai

Showing 73–75 of 75 results

Ô Mai Trần Bì

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Vỏ cam, vỏ quít, gừng, đường cát trắng

HSD: 3 tháng

Ô Mai Xí Muội Gừng

260,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Xí muội, gừng, cam thảo, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Xí Muội Thái

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Xí Muội Thái

HSD: 3 tháng