Tag: omai

Showing 55–72 of 75 results

Mứt Me Sấy

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Me Thái Cay (Ớt)

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, ớt, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Me Thái Sấy

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Nho Mỹ Sấy

300,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Nho, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Rau Câu Dẻo

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Bột rau câu, hương trái cây, màu thực phẩm, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Rau Câu Giòn

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Bột rau câu, hương trái cây, màu thực phẩm, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Sen

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt sen, đường cát trắng.

HSD: 1-2 tháng

Mứt Tắc Bông (Dẹp)

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Tắc, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Tắc Trái (Tròn)

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Tắc, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Thơm (Khóm)

260,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Thơm (khóm), đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Thơm Sấy Khoanh Tròn

400,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Thơm (khóm), đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Xoài Sấy Dẻo

300,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Xoài, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Ô Mai Chanh Gừng

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Chanh, gừng, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Ô Mai Chùm Ruột

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Chùm ruột, xí muội, gừng, đường cát trắng

HSD: 3 tháng

Ô Mai Me

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, gừng, cam thảo, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Ô Mai Me Cam Thảo

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me trái, gừng, cam thảo, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Ô Mai Mơ

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Mơ, gừng, cam thảo, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Ô Mai Tắc Gừng

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Tắc, gừng, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng