Ô Mai Chùm Ruột

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Chùm ruột, xí muội, gừng, đường cát trắng

HSD: 3 tháng