Ô Mai Me Cam Thảo

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me trái, gừng, cam thảo, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng