Mứt Nho Mỹ Sấy

300,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Nho, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng