Showing 55–72 of 137 results

Hạt Óc Chó Nguyên Vỏ Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Óc Chó

HSD: 3 tháng

Hạt Sen Sấy (Không Đường)

460,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Sen.

HSD: 3 tháng

Hạt Thông Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Thông

HSD: 3 tháng

Heo Dẻo

Trọng lượng: 85gr

Thành Phần: bột mì, đậu xanh, đường cát trắng, nước.

Heo Nướng

Trọng lượng: 85gr

Thành Phần: bột nếp, đậu xanh, đường cát trắng, nước.

Hộp Quà HX180

180,000

Trọng lượng: 0,5kg

Thành Phần: Mứt Sen, Mứt Gừng, Mứt Dừa, Mứt Bí.

Hộp Quà HX250

250,000

Trọng lượng: 600gr-800gr

Thành Phần: 6 loại mứt tùy chọn

Hộp Quà HX300

300,000

Trọng lượng: 800gr-1,2kg

Thành Phần: 6-11 loại mứt tùy chọn

Hộp Quà HX380

380,000

Trọng lượng: 1-1,2kg

Thành Phần: 6 loại mứt tùy chọn

Hộp Quà HX430

430,000

Trọng lượng: 1-1,2kg

Thành Phần: 5 loại mứt và 1 loại hạt tùy chọn

Hộp Quà HX480

480,000

Trọng lượng: 1-1,2kg

Thành Phần: 5 loại mứt và 1 loại hạt tùy chọn

Hộp Quà HX530

530,000

Trọng lượng: 1-1,2kg

Thành Phần:  4 loại mứt và 2 loại hạt tùy chọn.

Hộp Quà HX580

580,000

Trọng lượng: 1-1,2kg

Thành Phần:  3 loại mứt và 3 loại hạt tùy chọn.