Hạt Óc Chó Nguyên Vỏ Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Óc Chó

HSD: 3 tháng