Hạt Thông Mỹ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Thông

HSD: 3 tháng