Hạt Sen Sấy (Không Đường)

460,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Hạt Sen.

HSD: 3 tháng