Tag: cacloaihat

Showing 37–54 of 75 results

Mứt Chùm Ruột

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Chùm ruột, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Chùm Ruột Sấy Cay (Ớt)

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Chùm ruột, ớt, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Củ Năng

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Củ năng, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Dừa Màu Tự Nhiên Sợi & Miếng

200,000

Bao gồm các vị sau: Sữa, lá dứa, dâu, sầu riêng, trà xanh, lá cẩm, gấc, café, cacao.

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Dừa, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Dừa Sữa Sợi & Miếng

190,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Dừa, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Gừng Củ

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Gừng củ, đường cát trắng.

Mứt Gừng Dẻo

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Gừng củ, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Gừng Dẻo Đặc Biệt

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Gừng củ, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Gừng Dẻo Hũ Nhựa

40,000

Trọng lượng: 250gr

Thành Phần: Gừng sợi, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Gừng Huế

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Gừng củ, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Khoai Lang

180,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Khoai lang, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Khoai Môn

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Khoai môn, đường cát trắng.

HSD: 1 tháng

Mứt Mãng Cầu

200,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Mãng cầu, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Mãng Cầu Me

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Mãng cầu, Me, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Mãng Cầu Sấy

220,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Mãng cầu, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Me

240,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Me Cay (Ớt)

240,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, ớt, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng

Mứt Me Ngào Đường

150,000

Trọng lượng: 1kg

Thành Phần: Me, ớt, đường cát trắng.

HSD: 3 tháng